הפגנה מול בית המשפט העליון נגד העתירה לביטול התיקון לחוק המסתננים