מבחן הגדר: האם ימוטט בג"ץ את כל המדיניות שקבעה ישראל בבניית הגדר בגבול מצרים?