פעילות מול הרשויות בנושא הנחיות קיום שימוע לילדי שוהים בלתי חוקיים המורחקים מישראל