המרכז למדיניות הגירה ישראלית בפעילות מול הרשויות נוכח העדר אכיפת החוק ביחס לגל הסתננות חסר תקדים דרך גבול ירדן למדינת ישראל