כותרת 1

עדכגבכדגכבדכ

כותרת 2

כדהגעהגכיגעהיגכעההעגדע

כתבו עלינו

כתבו עלינו

בתקשורת

בתקשורת

הרשמו לקבלת עדכונים

חקיקה

חקיקה

פאנלים ציבוריים

תמיכה בקהילה

פאנל ציבורי מרכז להגירה

פאנלים ציבוריים

המכון למדיניות הגירה ישראלית הוא הגוף היחידי בישראל שמציג את התמונה הרחבה יותר, שכוללת הן את הדוחות השונים והן את פסקי הדין באירופה.

בן-דרור ימיניhttps://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-4985777,00.html

המכון למדיניות הגירה ישראלית הוא הגוף היחידי בישראל שמציג את התמונה הרחבה יותר, שכוללת הן את הדוחות השונים והן את פסקי הדין באירופה.

בן-דרור ימיניhttps://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-4985777,00.html