מזה כשלושה עשורים שהרוב היהודי במדינת ישראל נמצא בדעיכה. למרות הגידול במספרים מוחלטים בכמות היהודים במדינת ישראל, מאז ראשית שנות התשעים ירד בהדרגה שיעור היהודים ממערב לירדן מ-83% ל-73.9%. החשוד המיידי הוא כמובן המיעוט הערבי, אך עיון מעמיק בדמוגרפיה ובשיעור הילודה מעלה כי הפער שהיה בעבר לטובת הילודה הערבית לא רק הלך והצטמצם אלא שמשנת 2015 הוא דווקא הולך ומתהפך לטובת הילודה היהודית. מכאן שהירידה ברוב היהודי נובעת דווקא מההגירה לישראל, ולא מהגידול הטבעי.

בעיון מעמיק בנתוני רשות האוכלוסין וההגירה נמצא (פילוח נתוני עולים 2012-2022) כי ב-10 השנים האחרונות רק 34% מהעולים ממדינות ברית המועצות לשעבר הינם יהודים. במספרים מוחלטים, מבין 215 אלף העולים לישראל בשנים אלו, רק 131 אלף היו יהודים, כ-60%. המשך מגמה זו עשוי לפגוע לא רק ברוב היהודי, אלא בזהותה של מדינת ישראל.

לאורך 2021 ו-2022, בזמן כהונת ממשלת בנט-לפיד, זיהו אנשי המרכז למדיניות הגירה תסיסה רבה בקרב חברי המפלגות המזוהות עם המחנה השמרני ורעב לבצע רפורמות מקיפות בשל הישיבה באופוזיציה. בסדרת פגישות עם גורמים ממספר מפלגות, הועלה הרצון להביא לתיקון של סעיף הנכד בחוק השבות. במקביל, המרכז הזמין מספר סקרים בהקשרים אחרים תוך מתן דגש לחוק השבות, ובהם נמצא כי ישנה דרישה ציבורית לבצע את התיקון.

בימי הקמת ממשלת נתניהו השישית, הצפת נבחרי הציבור במידע, שהגיע גם ממחלקת המחקר, באמצעות בקשות ועתירות לחופש מידע וסקרי דעת קהל, הבשילה לכדי דרישה שצפויה להיכלל בהסכמים הקולאיציוניים של הממשלה ה-36 של מדינת ישראל.

 • 25.12.2022

  קמפיין: "עלייה רק לפי חוק השבות"

  על רקע החלטת הממשלה לאשר העלאה של אלפי ממתינים מאתיופיה, מכון סמית ערך סקר במסגרתו עלה כי יותר ממחצית מתנגדים להעלאה ללא זיקה ליהדות. המרכז למדיניות הגירה: "צריך להציב גדר חוקתית נגד הגירה לישראל על בסיס איחוד משפחות".

  סקר שערך מכון סמית מעלה כי שני שליש מהציבור מסכימים עם הטענה שהעלאה אקטיבית של אלו שבעת עלייתם אינם מזדהים כיהודים, מהווה סכנה לזהותה של ישראל כמדינה יהודית.

  הסקר, שהוזמן על ידי המכון למדיניות הגירה ישראלית, נערך על רקע החלטת הממשלה מראשית השבוע לאשר העלאה של אלפי ממתינים במחנות באדיס אבבה בגונדר שבאתיופיה.

  בסקר נבחנו מספר אפשרויות להעלאת אזרחים ממדינות זרות. 63% מהציבור היהודי תומכים באופציה לאפשר אך ורק עלייתם על בסיס חוק השבות (על פי הכרתם כיהודים) ורק 24% על בסיס איחוד משפחות. בקרב תומכי מפלגת 'יש עתיד', 51% טענו כי יש לאפשר את העלייה רק על בסיס חוק השבות, ו-37% על בסיס איחוד המשפחות.

 • 9.3.2022

  סקר: 49% תומכים בהתנית כניסת פליטים אוקראינים בחוק השבות

  בסקר שנערך על ידי דיירקט פולס, עולה כי רוב הציבור בישראל סבור כי המדינה לא צריכה להעניק מעמד קבע לפליטים שאינם זכאי שבות מעמד קבע בישראל.  בנוסף –  69% אחוז מהנשאלים סברו סבור כי יש לקבוע מכסה ברורה לכמות הפליטים שייקלטו בישראל, בעוד רבע מהציבור סבור כי יש לקלוט את כולם.  עם זאת בדבר קליטת פליטים בכללם בישראל הציבור חצוי, כאשר -49% בעד קליטת פליטים בישראל  לעומת 47% המתנגדים לקליטתם בארץ.

  בשאלת התניית הכניסה של פליטים מהמלחמה באוקראינה לישראל בזכאות לחוק השבות הציבור די חצוי – 49% תומכים בהתניה בחוק השבות, לעומת 46% שסבורים שלא צריך לבדוק זכאות כזו. לעומת זאת, ישנו רוב קטן (50%) הסבור כי העובדה שפליטי אוקראינה זכאים לקבלת מקלט על אדמת אירופה צריכה להוביל להקשחת עמדות מקבלי ההחלטות בנוגע למשבר, לעומת 44% הסבורים כי המדינה צריכה לפתוח את שעריה לכלל האוקראינים המבקשים מקלט.

  9.3.2022

 • 9.5.2022

  סקר יום העצמאות: רוב הציבור מעוניין בשינוי בסעיף הנכד בחוק השבות

  סקר שערך מכון 'דיירקט פולס' בהזמנת המרכז למדיניות הגירה ישראלית מעלה כי רוב הציבור מעוניין בשינוי בסעיף הנכד בחוק השבות. מתוצאות הסקר עולה כי 34% מעוניינים לבטל את הסעיף ולאפשר רק למי שהוכר כיהודי לעלות לישראל מתוקף חוק השבות, 30% ציינו כי יש לבצע בו שינויים ו-32% מהמשיבים ענו כי יש להותיר את סעיף הנכד בחוק השבות על כנו ואין לבצע בו שינויים. בקרב הציבור המסורתי, אחוז התומכים בשינוי סעיף הנכד קופץ ל-87% כאשר בציבור החילוני רוב קטן (49% מול 48%) מתנגד לשינוי בסעיף הנכד.

  72% מהמשיבים ציינו כי זהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית חשובה להם במידה רבה מאוד, כאשר 16% נוספים השיבו במידה רבה. יתר המשיבים ציינו כי הזהות היהודית חשובה להם במידה מסוימת (8%) או בכלל לא (4%)

  67% מהמשיבים ציינו כי לדעתם מדיניות ההגירה של ממשלת ישראל צריכה להיות בררנית כלפי לא יהודים, לעומת 25% שציינו כי לדעתם נדרשת מדיניות שוויונית כלפי כל אדם.