64% מהציבור היהודי: לצמצם את סעיף הנכד

סקר חדש של דיירקט פולס והמרכז למדיניות הגירה מראה כי רוב הציבור היהודי מעוניין לצמצם את הפרצות בחוק השבות. המרכז למדיניות הגירה ישראלית: "הציבור מבין שהרוב היהודי בדעיכה, מקבלי ההחלטות צריכים להתעורר"

סקר שערך מכון 'דיירקט פולס' בהזמנת המרכז למדיניות הגירה ישראלית מעלה כי רוב הציבור מעוניין בשינוי בסעיף הנכד בחוק השבות. מתוצאות הסקר עולה כי 34% מעוניינים לבטל את הסעיף ולאפשר רק למי שהוכר כיהודי לעלות לישראל מתוקף חוק השבות, 30% ציינו כי יש לבצע בו שינויים ו-32% מהמשיבים ענו כי יש להותיר את סעיף הנכד בחוק השבות על כנו ואין לבצע בו שינויים. בקרב הציבור המסורתי, אחוז התומכים בשינוי סעיף הנכד קופץ ל-87% כאשר בציבור החילוני רוב קטן (49% מול 48%) מתנגד לשינוי בסעיף הנכד.

72% מהמשיבים ציינו כי זהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית חשובה להם במידה רבה מאוד, כאשר 16% נוספים השיבו במידה רבה. יתר המשיבים ציינו כי הזהות היהודית חשובה להם במידה מסוימת (8%) או בכלל לא (4%)

גם באשר להגדרת 'מיהו יהודי', עולים מהסקר נתונים מעניינים. 48% מהמשיבים מגדירים יהודי על פי ההלכה – בן לאם יהודייה. לעומת זאת, 24% מהמשיבים מגדירים יהודי כמי שאחד מהוריו הוא יהודי ו-27% מגדירים את מי שמזדהה כיהודי או מרגיש עצמו ככזה.

67% מהמשיבים ציינו כי לדעתם מדיניות ההגירה של ממשלת ישראל צריכה להיות בררנית כלפי לא יהודים, לעומת 25% שציינו כי לדעתם נדרשת מדיניות שוויונית כלפי כל אדם.

הסקר במספרים

64%

בעד שינוי סעיף הנכד

48%

'יהודי' הוא מי שמוגדר כך על פי ההלכה

67%

מדיניות ההגירה של ישראל צריכה להיות בררנית כלפי לא-יהודים

בשלושת העשורים האחרונים הרוב היהודי בישראל איבד קרוב ל-8 אחוז. הציבור מזהה את הדעיכה ודורש לשנות את כיוון ההגה ולתקן את סעיף הנכד. מקבלי ההחלטות צריכים להתעורר ולעמוד על המשמר הדמוגרפי. מדינת היהודים לא תוכל להיות מדינה יהודית ללא רוב יהודי.