הפגנה מול בית המשפט העליון נגד העתירה לביטול התיקון לחוק המסתננים

הפגנה מול בית המשפט העליון נגד העתירה לביטול נוהל מסתננים המעורבים בפשיעה.