החלטת שר הרווחה מאיר כהן להעביר 30 מיליון ש"ח לטובת מעונות יום לילדי מסתננים בתל-אביב חוסה אומנם תחת מעטה של הומניטריות, אבל מבססת עוד יותר את האחיזה של עשרות אלפי המסתננים בשכונות המוחלשות וחוטאת ליעד האסטרטגי של השבתם לארצות המוצא – בשבע (16.12)

עוה"ד ד"ר יונה שרקי, היועץ המשפטי של המרכז למדיניות הגירה: "בישראל נוצר מצב רקוב שבו אנו משמרים באצטלה הומניטרית דורות שלמים עם תודעה של זרות. הפעוטות האלה יגדלו, ילמדו בגימנסיה הרצליה – תאילנדים, פיליפינים, סודנים, אריתראים – ולעולם יישארו עם תודעה של זרות מחד והשתלבות מאידך. הם לעולם לא יוכלו לקבל כאן מעמד או אזרחות, אבל אנחנו ממשיכים לטפח את השהות שלהם כאן".