נ

המרכז למדיניות הגירה ישראלית חשף בכתבה של קלמן ליבסקינד בסופהשבוע מעריב 8.10.21 , כי הדיין מרזוק מבית הדין לביקורת משמורת שחרר בפעם הרביעית את המסתנן עבריין מין מורשע שתקף מינית כבר ארבע פעמים קטינות בתל אביב.
על אף שאין כל יסוד משפטי בקביעותיו והצדקותיו של הדיין והחלטתו נעדרת כל שיקול דעת סביר, המסתנן קסטה סיום ברהה יצא לסבב תקיפות נוסף ללא שהרשויות מצאו לנכון לערער על פסק דין זה.

 

לכתבה המלאה – לחצו כאן.