read more
read more
read more

נחשפו נתוני הפשיעה של המסתננים

כחצי שנה לאחר שהמשטרה סירבה להעביר את נתוני הפשיעה של המסתננים בטענה שהמידע יפגע ברגשותיהם, הנתונים נחשפים: מסתננים מאריתריאה וסודן פושעים פי 3 עד 4 מחלקם באוכלוסייה, ומהווים כמחצית מהתיקים בקרב אוכלוסיית הזרים בישראל, למרות שהם פחות מ-16% ממנה.
read more