דו"ח זיופי אשרות של שוהים בלתי חוקיים בישראל

זיופי אשרות של שוהים בלתי חוקיים בישראל - דו"ח של המרכז למדיניות הגירה ישראלית