ביטול חוק הפיקדון

בג"ץ 2293/17
עתירת א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים, המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח בישראל, ARDC – מרכז לקידום פליטים אפריקאים, רופאים לזכויות אדם – ישראל, איגוד ,המסעדות בישראל ואחרים.