בג"ץ איתן-מדיניות הגירה ישראלית נגד ממשלת ישראל

עתירת המרכז למדיניות הגירה ישראלית נגד חזרת מסתננים ששוחררו ממתקן השהייה סהרונים לדרום ת"א- אוקטובר 2013