עתירה נגד החוק למניעת הסתננות (תיקון מס’ 3).

בג"ץ 7146/12 נג'ט סרג' אדם נגד הכנסת
2013