עתירות נגד החוק למניעת הסתננות (תיקון "חמישי")

העתירה נגד החוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (בג"ץ 8665/14 טשומה נגה דסטה נגד הכנסת).
דצמבר 2014