תקנות מקלות בחוק הפיקדון

תזכיר תקנות חוק הפיקדון: חריגים. (נובמבר 2017)