מתווה הרחקת המסתננים

תכנית כלכלית להתמודדות עם סוגיית המסתננים בישראל.