בג"ץ ידון בעתירה נגד החוק למניעת הסתננות

(תיקון 3)