אושר חוק האוסר על הוצאת כספי מסתננים מהארץ לאפריקה

אורלי יוגר