סודן – מחקר משווה

סודן: דרפור ,הרי הנובה והנילוס הכחול