פוסטים

,

מהצד השני: יונה שרקי בודק את המספרים של כוכב 'האח הגדול'

כוכב 'האח הגדול' אברהם אקלום טען שבמחנות הממתינים באדיס אבבה ובגונדר נמצאים רק שמונת אלפים אתיופים. לעו"ד ד"ר יונה שרקי יש מספרים אחרים