כנסת וחקיקה

איסור הוצאת כספי מסתננים

הפגנה מול בית המשפט העליון נגד העתירה לביטול נוהל מסתננים המעורבים בפשיעה.

הפגנה מול בית המשפט העליון נגד העתירה לביטול התיקון לחוק המסתננים

הפגנה מול בית המשפט העליון נגד העתירה לביטול נוהל מסתננים המעורבים בפשיעה.

ילדי שכונת התקווה חוששים מהמסתננים

נוהל כליאת מסתננים מעורבים בפלילים: אורלי יוגר וש’ מדרום ת"א על הפחד להסתובב ברחובות