בג"ץ איתן-מדיניות הגירה ישראלית נגד ממשלת ישראל

עתירת המרכז למדיניות הגירה ישראלית נגד חזרת מסתננים ששוחררו ממתקן השהייה לחזור לדרום ת"א.
אוקטובר 2013