בדיקה למחוק

עתירת המרכז למדיניות הגירה ישראלית נגד חזרת מסתננים ששוחררו ממתקן השהייה לחזור לדרום ת"א.
אוקטובר 2013