עתירות נגד החוק למניעת הסתננות (תיקון חמישי)

בג"ץ 8665/14 טשומה נגה דסטה נגד הכנסת
דצמבר 2014