read more
read more
read more
read more
read more
read more

דוח חדש של המרכז למדיניות הגירה ישראלית חושף את נתוני הפשיעה של אוכלוסיית המסתננים

לקריאת הדוח המלא לאחר עיכוב שנמשך חודשים רבים בטענה כי העברת נתוני פשיעת המסתננים "עלולה לתייג אותם" ואף "לפגוע ברגשותיהם", המרכז קיבל לידיו את נתוני הפשיעה העדכניים ביותר של אוכלוסייה זו. בדוח זה אנו מפריכים את המידע השקרי הנפוץ בסוגיה זו וח…