read more

פעילות המרכז מול הרשויות בנושא הנחיות קיום שימוע ליליד שוהים לא חוקיים המורחקים מישראל

משרד המשפטים פרסם הנחיות על פיהן על רשות האוכלוסין וההגירה להתאים את נהלי באון שתקבע בהן חובת קיום שימוע לילדים מגיל 12 ומעלה השוהים בישראל בניגוד לחוק וזאת טרם הוצאת צו הרחקה כנגדם