, ,

בג" ץ פסל את פיקדון הפנסיה מחוק העובדים הזרים

פסק דין נוסף מצטרף לשרשרת בלתי נגמרת של פסקי דין של בג"ץ ששללו מהמדינה כלים לאכוף את מדיניות ההגירה שלה