,

דו"ח: המדינה מפסידה 130 מיליון בשנה על אי גביית הוצאות הרחקה

זיופי אשרות של שוהים בלתי חוקיים בישראל - דו"ח של המרכז למדיניות הגירה ישראלית
,

סקר: רוב היהודים מתנגדים להעלאה אקטיבית של לא-יהודים לישראל

זיופי אשרות של שוהים בלתי חוקיים בישראל - דו"ח של המרכז למדיניות הגירה ישראלית

דו"ח זיופי אשרות של שוהים בלתי חוקיים בישראל

זיופי אשרות של שוהים בלתי חוקיים בישראל - דו"ח של המרכז למדיניות הגירה ישראלית

סודן – מחקר משווה

קידום החוק למניעת הסתננות (תיקון 4) הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות שיפוט) (תיקון מס' 4 והוראת שעה), התשע"ד-2013 דצמבר 2013

שירות נשים באריתריאה

בישראל יש כיום למעלה מ-5,000 נשים מאריתריאה. לכבוד יום האישה הבינלאומי החלטנו במרכז לפרסם דו"ח מיוחד שחיברנו על סמך מחקר בינלאומי משווה לגבי המציאות באריתריאה ביחס לנשים וביחס לגיוס נשים לשירות לאומי ולצבא בפרט, ומה צפוי להם אם יחזרו לארצם. על רקע ההקלות והפטורים שזוכות להם נשים מסתננות בישראל, ראוי לבחון את הרקע ממנו הגיעו הנשים האריתראיות (המהוות רוב מוחלט בקרב המסתננות), את נסיבות שהותן בישראל, את הידע הקיים לגבי מידת חובת השירות הלאומי לנשים באריתריאה והאופן בו מתקבלות אזרחות אריתריאה השבות למולדתן. במסמך זה נציג מגוון מקורות מתוך דוחות מחקר ואחרים שפורסמו על ידי ממשלות אירופאיות ועל ידי "ארגוני זכויות אדם", הנוגעים לשירות לאומי צבאי ואזרחי של נשים באריתריאה.

פרשת ד"ר גלעד נתן – מרכז המחקר והמידע של הכנסת

קידום החוק למניעת הסתננות (תיקון 4) הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות שיפוט) (תיקון מס' 4 והוראת שעה), התשע"ד-2013 דצמבר 2013